Akce MŠ

Výukový program ŽABKY 11.5.2018

Povídání o skokanech a ropuchách, rosničkách a kuňkách, které pro nás připravila Mgr. Tereza Pacovská, bylo velice zajímavé a pestré na nejrůznější aktivity (pohybové, naučné, hudební i se zaměřením na rozvoj logopedických dovedností). Děti nejvíce zaujalo pozorování živých žab, hry na čápa, poslech ukázek hlasových projevů našich žab a v závěru také výroba světýlka bludičky z mokřin. Velice děkujeme za krásnou pozvánku k pozorování přírody!

Beseda - policie 24.4.2018

Již druhým rokem se naše školka v Potštátě obsáhleji věnuje tématu prevence rizikových situací s projektem Bezpečná školka. S potěšením jsme v úterý 24.4.2018 přivítali nprap. Kateřinu Klabačkovou z OO PČR Hranice, která s naší školkou spolupracuje již řadu let a každou besedu vždy něčím zajímavý a novým ozvláštní. Letos si pro nás připravila ukázku výstroje speciálního ochranného protiúderového obleku pořádkové jednotky. Dále si s dětmi povídala o prevenci šikany, krádeží a nebezpečí komunikace s neznámými osobami.

DEN ZEMĚ 20.4.2018

Svátek Dne Země jsme stejně jako v předchozích letech věnovali povídání o přírodě, zdůraznili jsme si, proč ji musíme chránit a při vycházce jsme se pak vydali naše okolí a přírodu zachraňovat. A jak mohou toto školkáčci zvládnout? Vzali jsme si velké pytle, igelitové sáčky na ruce a při vycházce hledali poházené odpadky - děti ale byly nejprve poučeny o nutnosti dodržování hygieny (nesbírají sklo, nedopalky a další nebezpečný odpad - s těmito pomáhaly paní učitelky). Děti si tak uvědomují, proč nemohou házet odpadky kam nepatří.

Potštátský houslový klíč 20.4.2018

Zaměření naší mateřské školy na hudební výchovu prezentujeme na dubnovém výukovém dnu pro pedagogy z různých škol s názvem Potštátský houslový klíč. Děti z obou tříd zde předvádějí práci s pomůckami paní Ireny Krškové - emeritní ředitelky ZUŠ Potštát. S hrou s těmito pomůckami začínají děti již od dvou let, kdy pomocí říkadel zdokonalují mluvený projev, ovládání melodie hlasu a hlavně se naučí rytmizaci. S říkadly Orel a Vrána se naučí zrakovému názoru i pohybovým doprovodem básniček.

Jaro ve školce 12.4.2018

Jarní sluníčko nás láká k vycházkám a pozorování přírody. Povídali jsme si o ročních obdobích, pozorovali jsme hmyz a ukazovali si části rostlin. Děti se naučily spoustu jarních písniček, říkanek s pohybem i tanečků. Nejvíce se dětem ale líbilo jarní vyrábění, kdy jsme malovali velikonoční vajíčka, a dětí z třídy Sluníček vyráběly kuřátko ve vajíčku, poznávaly nové výtvarné techniky (např. voskovou rezervu), z papírové ruličky vyrobily kuřátko s peřím a muchláží krepového papíru zdobily mrkev pro zajíčka.

Bezpečná školka 6.4.2018

Bezpečná školka je téma, kterému se věnujeme v průběhu vzdělávání dětí v naší mateřské škole pravidelně a v měsíci dubnu je to především výuka bezpečnosti na silnici, kdy si s dětmi povídáme o dopravním provozu, dodržování pravidel, učíme se poznávat dopravní značky s pomůckami, knihami i při vycházkách a v této výuce nám také pomáhají Policejní pohádky, které vytvořili sami policisté a seznamují děti s příběhem určité nebezpečné situace a také trestu, který pro pachatele následuje.

Koncert ZUŠ 5.4.2018

Ve čtvrtek 4. dubna 2018 přišli na návštěvu za školkáčky učitelé místní ZUŠ, aby dětem popovídali o hudebních nástrojích. Děti se dozvěděly, jak třídíme nástroje podle způsobu hry na ně a poslouchaly různé skladbičky hrané na harmoniku, klavír i různé flétny a učily se rozeznávat tóny vysoké a nízké. Nejvíce se všem líbily Večerníčkovy hádanky, tancování s písničkami a samozřejmě i zpívání lidových písní za doprovodu harmoniky, kterou některé děti viděly poprvé. Děkujeme paní učitelce Čočkové a panu učiteli Kotrlovi za krásnou výpravu do světa hudby!

Beseda se spisovatelem 4.4.2018

Ve středu 4.4. se naši předškoláci účastnili něčeho pro ně zcela nového a tím byla beseda se spisovatelem panem Janem Opatřilem, který za námi přijel až z Prahy, aby nám představil svou knihu Kapřík Metlík. Vysvětlil dětem, co je to křest knihy, čím se křtí a že kmotra této jeho knize dělal známý rybář Jakub Wágner. Pan Opatřil děti seznámil s obsahem knihy, hlavními hrdiny, nastínil zápletky příběhů a tohle celé vyprávění prokládal pěknými obrázky.

Stránky