Sběr

Prosíme všechny žáky, rodiče i ostatní obyvatele obce o zapojení se do sběru starého papíru v naší škole. Sběr můžete nosit v úterý 31. 10. od 13:00 do 17:00; čtvrtek 2. 11. od 13:00 - 17:00 a sobotu 4. 11. od 9:00 - 11:00. Žáci školy také v jiný čas po domluvě s třídním učitelem. Jako každý rok budou z výtěžku financovány odměny pro žáky školy.