Školní kavárna

Vážení rodiče,
zveme vás srdečně na besedu na téma Trestně právní následky chování nezletilých s příslušníky Policie ČR.
Beseda proběhne ve školní kavárně dne 15. 11. 2017 v 16:30 (drobné občerstvení zdarma).
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Alena Cvešperová