Navýšení ceny za stravování

Vážení rodiče,

po téměř pěti letech jsme k 1.1.2018 nuceni navýšit cenu za stravné v naší školní jídelně. Vede nás k tomu, jak trvalé zvyšování ceny vstupních surovin, tak i snaha o dodržování požadavků zdravé výživy a také pestrost a lákavost nabízených pokrmů.

K navýšení ceny za stravování dojde k 1.1.2018 dle přiložené tabulky.

Strávníci 3-6 let Mš /třída s celodenním provozem/
Přesnídávka 8,00 kč
Oběd 17,00 kč
Svačina 8,00 kč
Nápoje 3,00 kč
Celkem 36,00 kč

Strávníci 7 let Mš / třída s celodenním provozem/
Přesnídávka 8,00 kč
Oběd 24,00 kč
Svačina 8,00 kč
Nápoje 3,00 kč
Celkem 43,00 kč

Strávníci 7 - 10 let oběd 24,00 kč
Strávníci 11 – 14 let oběd 27,00 kč
Strávníci 15 let a více 34,00 kč
Cizí strávníci 65,00 kč

Iveta Dostalíková Mgr. Alena Cvešperová
vedoucí ŠJ ředitelka školy

V Potštátě dne 27.11.2017