Školní kavárna 3

Vážení rodiče, 8. 1. 2018 v 16:30 Vás zveme na další přednášku v rámci naší školní kavárny, tentokrát na téma Digitální domorodci a jak jim porozumět. Drobné občerstvení zdarma zajištěno.

ŠKOLNÍ KAVÁRNA 2

  • Posted on: 8 December 2017
  • By: admin

Vážení rodiče,
zveme Vás srdečně
k přednášce na téma:
Chování puberťáka
– co tolerovat a co už je „za hranou“
s paní psycholožkou. Beseda proběhne
ve školní kavárně dne 12. 12. 2017 v 16:00
(drobné občerstvení zdarma).
Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Alena Cvešperová

Navýšení ceny za stravování

Vážení rodiče,

po téměř pěti letech jsme k 1.1.2018 nuceni navýšit cenu za stravné v naší školní jídelně. Vede nás k tomu, jak trvalé zvyšování ceny vstupních surovin, tak i snaha o dodržování požadavků zdravé výživy a také pestrost a lákavost nabízených pokrmů.

K navýšení ceny za stravování dojde k 1.1.2018 dle přiložené tabulky.

Strávníci 3-6 let Mš /třída s celodenním provozem/
Přesnídávka 8,00 kč
Oběd 17,00 kč
Svačina 8,00 kč
Nápoje 3,00 kč
Celkem 36,00 kč

Školní kavárna

Vážení rodiče,
zveme vás srdečně na besedu na téma Trestně právní následky chování nezletilých s příslušníky Policie ČR.
Beseda proběhne ve školní kavárně dne 15. 11. 2017 v 16:30 (drobné občerstvení zdarma).
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Alena Cvešperová

Halloweenská párty

Zveme děti a rodiče na halloweenskou párty v úterý 31. 10. 2017, zároveň laskavě prosíme o donesení občerstvení pro účastníky. Ze školy vyrážíme v 16:00, sraz k dlabání dýní a doladění masek bude ve 13:00 ve školní družině.

Sběr

Prosíme všechny žáky, rodiče i ostatní obyvatele obce o zapojení se do sběru starého papíru v naší škole. Sběr můžete nosit v úterý 31. 10. od 13:00 do 17:00; čtvrtek 2. 11. od 13:00 - 17:00 a sobotu 4. 11. od 9:00 - 11:00. Žáci školy také v jiný čas po domluvě s třídním učitelem. Jako každý rok budou z výtěžku financovány odměny pro žáky školy.

Výzva 02_16_022 z OP VVV

  • Posted on: 13 October 2017
  • By: admin

ZŠ a MŠ Potštát pracuje na projektu Výzva 02_16_022 z OP VVV. Finance na
tento projekt jsou čerpány z prostředků EU. Projekt je zaměřen na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit. Čerpání
dotací je v období září 2016-červen 2018.

Stránky