Školní kavárna 3

Vážení rodiče, 8. 1. 2018 v 16:30 Vás zveme na další přednášku v rámci naší školní kavárny, tentokrát na téma Digitální domorodci a jak jim porozumět. Drobné občerstvení zdarma zajištěno.

ŠKOLNÍ KAVÁRNA 2

  • Posted on: 8 December 2017
  • By: admin

Vážení rodiče,
zveme Vás srdečně
k přednášce na téma:
Chování puberťáka
– co tolerovat a co už je „za hranou“
s paní psycholožkou. Beseda proběhne
ve školní kavárně dne 12. 12. 2017 v 16:00
(drobné občerstvení zdarma).
Těšíme se na Vaši účast.
Mgr. Alena Cvešperová

Navýšení ceny za stravování

Vážení rodiče,

po téměř pěti letech jsme k 1.1.2018 nuceni navýšit cenu za stravné v naší školní jídelně. Vede nás k tomu, jak trvalé zvyšování ceny vstupních surovin, tak i snaha o dodržování požadavků zdravé výživy a také pestrost a lákavost nabízených pokrmů.

K navýšení ceny za stravování dojde k 1.1.2018 dle přiložené tabulky.

Strávníci 3-6 let Mš /třída s celodenním provozem/
Přesnídávka 8,00 kč
Oběd 17,00 kč
Svačina 8,00 kč
Nápoje 3,00 kč
Celkem 36,00 kč

Halloweenská párty

Zveme děti a rodiče na halloweenskou párty v úterý 31. 10. 2017, zároveň laskavě prosíme o donesení občerstvení pro účastníky. Ze školy vyrážíme v 16:00, sraz k dlabání dýní a doladění masek bude ve 13:00 ve školní družině.

Sběr

Prosíme všechny žáky, rodiče i ostatní obyvatele obce o zapojení se do sběru starého papíru v naší škole. Sběr můžete nosit v úterý 31. 10. od 13:00 do 17:00; čtvrtek 2. 11. od 13:00 - 17:00 a sobotu 4. 11. od 9:00 - 11:00. Žáci školy také v jiný čas po domluvě s třídním učitelem. Jako každý rok budou z výtěžku financovány odměny pro žáky školy.

Výzva 02_16_022 z OP VVV

  • Posted on: 13 October 2017
  • By: admin

ZŠ a MŠ Potštát pracuje na projektu Výzva 02_16_022 z OP VVV. Finance na
tento projekt jsou čerpány z prostředků EU. Projekt je zaměřen na
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků,
spolupráce s rodiči dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit. Čerpání
dotací je v období září 2016-červen 2018.

Stránky