Nový školní rok

Mílí žáci,
vítáme vás v novém školním roce 2017/2018.
První den vyučování 4. 9. 2017 se potkáme ve vašich třídách v 7:25 a po první vyučovací hodině vás pustíme domů.
Těší se na vás kolektiv pedagogických i nepedagogických pracovníků školy.

Stránky