1. VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

  • Posted on: 22 December 2016
  • By: admin

Ve dnech 5. - 22. 12. 2016 proběhl na naší škole turnaj ve stolním tenisu.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA:

KATEGORIE 3., 4. TŘÍDA
1. SKYPALOVÁ
2. PUHR L.
3. SKŘEBSKÁ
4. BARTOŠ K.
5. JEŘÁBKOVÁ
6. BARTOŠ F.

KATEGORIE 5., 6., 7. TŘÍDA
1. STÍSKAL T.
2. JEŘÁBEK
3. JAHN V.
4. STÍSKAL K.
5. ŠIŠTÍK
6. KUCHAŘ
7. PARMA
8. ZLÁMALA
9. VAŠÍČEK
10. NOVOBILSKÝ
11. POLACH M.
12. HON

Aktuality

  • Posted on: 22 November 2016
  • By: admin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POTŠTÁT, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tel.: 581 624 250 fax: 581 624 355 e-mail: zspotstat@razdva.cz

___________________________________________________________________________

V Potštátě dne: 1.11.2016

ČJ.: ZŠMŠ Pot 214/2016

Vyřizuje: Cvešperová

Věc: Úplata za vzdělávání a školské služby - ŠD

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění prováděcích předpisů

Stránky