Aktuality

  • Posted on: 22 November 2016
  • By: admin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA POTŠTÁT, OKRES PŘEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tel.: 581 624 250 fax: 581 624 355 e-mail: zspotstat@razdva.cz

___________________________________________________________________________

V Potštátě dne: 1.11.2016

ČJ.: ZŠMŠ Pot 214/2016

Vyřizuje: Cvešperová

Věc: Úplata za vzdělávání a školské služby - ŠD

V souladu s § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění prováděcích předpisů

Stránky